1. Πλατεία-Ασβεσταριά-Κονάκια-Σταυρός (Τεστ)

marche Απόσταση 6,38 χμ
icon montre   Ενδεικτικός χρόνος
 1.30'
 icon diff Δυσκολία
 Εύκολη
 icon deniv  Υψ. Διαφορά  375μ
  Προαιρετικές κατευθύνσεις Δύο

 

plat asbest konakia

 

Σύνδεσμος: Δυναμική διαδρομή με Google Earth